CHÀNH VIỆT – CAM

Chành xe Sài Gòn đi Phnom Penh

Chành xe Sài Gòn đi Phnom Penh bạn có thể vận chuyển những thứ gì? Transforming nào? Và những lưu ý khi vận chuyển. Bài

Bạn cần xác định doanh nghiệp bạn xuất khẩu, vận chuyển hàng hóa chất công nghiệp đi Campuchia theo loại hình gì?

– Hàng cá nhân.

– Hàng quá cảnh.

– Hàng quá cảnh.

– Hàng dự án đầu tư và hàng bán vào Đặc khu Kinh tế (hay khu Kinh tế đặc biệt).

– Hàng xuất kinh doanh, v.v…

* Với các loại hình trên: bạn cần xác định giao hàng tại đâu, mỗi loại hình sẽ có cách làm khác nhau và chi phí khác nhau.